İÇ MİMARİTasarım Felsefemiz Denge Üzerine Kuruludur
" Tasarım anlayışının özeti aslında her zaman çağdaş, yenilikçi ve modern olmasıdır. Tasarımlarımızda evrensel fikirler üreterek sıra dışı, hatta bazen devrimci tasarım çözümlerine ulaşabilmek için müşterinin ihtiyaç duyduğunu sandığı konuların üzerinde durmaktan fazlasını yapıyoruz "

TASARIM FELSEFEMİZ

Tasarım Yolculuğumuz boyunca markaya fayda sağlayacak temel bilgileri sağlamak ve bazı duygu ve heyecanları paylaşmanın, ayrıca hayatlarınızı daha kolay ve güzel hale getiren mekanları tasarlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Tasarım ekibimiz, her müşteriye uygun ve yenilikçi fikirleri bir araya getirmek için ileri görüşlü yaratıcılığı ile, en iyi tasarımları dünyanın dört bir yanında uygulamaya devam etmektedir.

Tasarım anlayışının özeti aslında her zaman çağdaş, yenilikçi ve modern olması. Hatta tasarımlarda biraz önderlik ve öncülük hissi de yer alır.

Yaratıcılık, insan ruhunun bir parçasıdır.
İyi düşünülmüş ve uygulanmış tasarımlar, mekanın anlaşılmasını kolaylaştırır. Bu tür mekanlar deneyimlerin olumlu yönde psikolojik etkileri vardır. İç mekan tasarımı, tam olarak bu yüzden yalnızca estetik bir ibare değil, uygulamalı ve felsefi bir disiplindir. İç tasarımlar, yapılı çevreye derinlik ve anlam kazandırır. Güzel mekanlar tasarlamayı, yaşamlarımızı sürdürmenin daha heyecan verici yanlarını bulmak için dürüst bir girişim olarak görüyoruz.

TASARIM SÜRECİ

Tasarım, çoğu zaman bir problem çözme egzersizi olarak tanımlanır. Daha iyi, daha heyecan verici ve daha güzel şeyler ortaya çıkarma tutkusu da bu sürecin bir parçasıdır.

Fransız matematikçi, fizikçi ve filozof Blaise Pascal, 1657 yılında, "Mektubu her zamankinden daha uzun yazdım; çünkü kısa yazacak vaktim yoktu." demiştir. Biz de tasarımlarımızı hayata geçirmeden önce her detayı ele alarak mesai harcıyoruz. Sizler ile yapılan ilk görüşmeden, tamamlanmış projenin sunumuna ve sonrasına kadar tüm tasarım sürecinin konseptini mantıklı ve açıklayıcı bir dil ile hayata geçiriyoruz.

Hedef kitleniz üzerinde arzu edilen etkiyi yaratabilmek için gerektiği kadar zaman harcayarak, mekan tasarımlarını 360 derece, her yönüyle ele alıyoruz.

Tasarıma başladığımız noktada veriler üzerinden ilerliyoruz. Dolayısıyla bütünsel tüketici deneyimlerini göz önünde bulundurarak lokasyon, ihtiyaçlar ve dizayn brif gibi tüm konuları harmanlayıp, bunların üzerine kurguladığımız hikaye üzerinden belirli bir noktaya geliyoruz. Herkesin dış dünyayı algılama biçimi farklıdır. Yıllar içinde biriktirdiğimiz deneyimlerimizden ilham alarak, tecrübelerimiz üzerine tasarımları inşa ediyoruz. Doğru materyalleri doğru kurgu ile bir araya getirerek kusursuzu hedefliyoruz.

Başarı, kendi tatmininizden geçmektedir. Mimaride klişe analyışları değiştirebildiğiniz anda başarılı bir proje ortaya çıkarmış olursunuz. Hedef kitleniz üzerinde arzu edilen etkiyi yaratabilmek için, mekan tasarımlarını 360 derece ele alıyoruz. Tasarım fikrini geliştirirken, başarılı bir tasarım çözümüne ulaşabilmek için birçok zıt ya da birbiri ile çelişen gereksinimler arasında bir denge kuruyoruz.

YENİ FİKİRLER, YENİ ÇÖZÜMLER

Bütün kutucukların yanını işaretleyebildiğiniz, tamamlanmış tasarım çözümleri sunarak sizlerin çıkan sonuçtan memnun kalmanızı sağlıyoruz. Ancak sadece müşteri memnuniyetini amaçlamıyoruz. Tasarımlarımızda evrensel fikirler üreterek sıra dışı, hatta bazen devrimci tasarım çözümlerine ulaşabilmek için müşterinin ihtiyaç duyduğunu sandığı konuların üzerinde durmaktan fazlasını yapıyoruz.

Özel tasarımların, bazen fikirleri altüst ederek, bazen de müşterinin aşina olduğu zıt ya da alışılmadık şekilde öneriler ile geliştirerek ortaya çıkmasına olanak sağlıyoruz.

İÇ MEKAN TASARIMININ TEMELLERİ

 • Projeyi Anlamak
 • Mekanı Anlamak
 • Bina Strüktürünü Anlamak
 • Mekanı Düzenlemek
 • İnsan Arayüzü
 • Sürdürülebilir Tasarım
 • Tasarım Sunumu

Projeyi Anlamak

Projenin ilk aşamaları, tüm tasarım sürecinin üzerine temellendirileceği aşamalardır. Projenin devamı, bu dönemde yapılacak iş ve araştırmalara yeterli süre ve emeğin harcanması ile mümkündür. Projenin tüm yönlerinin tanımlanması, yapılacak işi daha iyi kavramayı sağlar ve tasarım ilerledikçe yeni keşif alanları açar.

Proje özetini detaylı ele alarak incelemek vakit alabilir; ancak bu, güçlü bir konseptin başarılı bir projeye dönüşmesi için kritik bir öneme sahiptir. Projeyi iyi anlayabilmek için müşteri ile görüşerek proje özetinin oluşturulmasına ve konsept geliştirilmesine kadar izlenecek çeşitli yöntemler vardır;

 • Müşteri Profili
 • Proje Özeti Anlama
 • Tasarım Analizi
 • Bilgi Analizi
 • Konsept Araştırması
 • Konsept Geliştirmesi
 • Fikirleri Sunma
 • Fikirlerin Geliştirilmesi
 • Örnek İncelemeler
 • Ölçülebilir Aktiviteler

Mekanı Anlamak

Yapı bileşenleri ile (döşemeler, duvarlar, tavanlar, çatılat) çevrenelerek sınırlanan mekanlar, iç mekan tasarımının asıl ham maddeleridir. Proje ile ilgili, proje özeti ve tasarım analizi süreçlerinden geçerek tam bir kavrayışa ulaştıktan sonra mekanı anlamak gerekmektedir. Mekanın özellikle iki yönüne dikkat edilmesi gerekir: Tasarlanacak hacim ve yapı bileşenleri arasındaki mevcut mekansal ilişkileri ile bu yapı bileşenlerinin yapım teknikleridir.

Tasarım, zamanla evrildikçe, projedeki mekansal ilişkiler de gelişecektir. Bu ilişkiler değişip geliştikçe de, geri dönüşlerdeki süreçler birbirine bağlanır. Bununla birlikte tasarıma başlarken mekan ilişkileri ve gün içindeki aydınlatma düzeyi, detaylı olarak incelenmelidir. Mekanı anlamak için kullanılan yöntemler şu şekildedir;

 • Mekansal İlişkileri Anlama
 • Mekanı Eskiz Çizimleri ile Anlama
 • Teknik Çizim Tipolojisi Oluşturma
 • Ölçek Belirleme
 • Plan Hazırlama
 • Görünüş Belirleme

Bina Strüktürünü Anlamak

Mekanın planları ile tanışmaya başlamanın yanı sıra bina inşasında kullanılan metotlardan da haberdar olunmalıdır. İnşaatı anlamak, tasarıma farklı olasılıklar sunmaktadır. Strüktür konusunda bilgi sahibi olmak, proje için zorunlu zaman, bütçe, yasal düzenlemeler, teknik kısıtlamalar gibi tasarım ve uygulama ile bağlantılı konularda daha rahat karar almayı sağlayacaktır. Bina strüktürünü anlamak için incelenmesi gerekenler;

 • Bina Yapım İlkeleri
 • İskelet Sistemleri
 • Yığma Yapı Sistemleri
 • Çeşitlemeler
 • Yapı Malzemeleri
 • Mekanik ve Elektrikli Sistemler

Mekanı Düzenlemek

Proje özeti hazırlandıktan sonra, ham veriler incelenir ve yorumlanır. Sonrasında ise araştırma yapılır ve mekan rölöveleri hazırlanır. Bir konsept, projeyi ileriye taşıması ve tasarımın referans noktalarına dayanarak oluşturulması için en heyecan verici aşamaya gelinir. Bu aşama, özgün ve özel çözümler üretebilmek üzere tasarımların hayal gücünün serbest bırakıldığı noktadır. Bu aşamada fikirler şekillenerek tanımlı hale gelir ve eskizler ve çizimler aracılığı ile vücut bulur.

Mekanı düzenlemek için faydalı metotlar;

 • Tasarım Geliştirme
 • Eskiz Çizimi
 • İnsan Boyutu ve Ölçek
 • Proksemi
 • Oranlama Sistemleri
 • Düzenleme İlkeleri
 • Uyum ve Bütünlülük

İnsan Arayüzü

İç mekan tasarımında dekoratif kararlar duyusal deneyime katkıda bulunur. İç mekan tasarımı dekorasyona bir amaç verilerek yapılır. Mekana doku, ışık ve renkler ile tasarımın farklı öğeleri bütünlenir ya da çeşitlendirilir. Mobilya, bitişler, kumaş gibi öğelerin seçimi, tasarımcının projesinde ifade etmeye çalıştığı önemli kısımlardır.

İç mekanın dekoratif yönleri ele alınarak, kullanıcının mekan deneyimine özellikle de görme, dokunma ve işitme gibi tasarlanmış çevre ile ilk iletişimini kurması sağlanır. Malzeme çeşitliliğinin kısıtlı tutulduğu tasarımlarda ışık ve dokusal etkiler odak noktaları oluştururlar. Örnek olarak basit geometri ve iri mobilyalar ile kullanıcı etkilenir. İnsan arayüzüne etki eden unsurlar şu şekildedir;

 • Malzeme Seçimi
 • Doku Etkisi
 • Biçim ve Şekiller
 • Renk Şeması Oluşturma
 • Akustik Deneyimler
 • Mobilya
 • Aydınlatma Tasarımı

Sürdürülebilir Tasarım

Sürdürülebilirlik, çoğumuzun sık sık duyduğu ancak çoğumuzun tam olarak bilmediği bir kavramdır. Bu terimin ne anlama geldiği ile ilgili en çok benimsenen tanıma göre sürdürülebilirlik, "kendi ihtiyaçlarımızı karşılarken gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri koşulların devamını sağlamaktır."

Bu tanımda anlamamız gereken şey, sürdürülebilir bir toplum olmayı başarabilirsek önümüzdeki yüzyıllarda gezegenin kaynakları dünya üzerinde insan hayatının devamına yetecektir, ancak tanıma göre bunu başaramazsak yetmeyecektir.

Peki bu konunun iç mekan tasarımı ile ilişkisi nedir? Sürdürülebilir bir gelecek, sadece yaşam şeklimizi ve seçimlerimizi değiştirirsek mümkündür. Tasarımcılar olarak sürdürülebilirlik konusunda üç temel konuya dikkat edilmelidir;

 • Malzeme Seçimi: Kaynaklar, cisimleştirilmiş enerji, süreç ve ulaşım enerjisi
 • Koruma: Kaynakların korunması, verimli tasarım ve belirleme
 • Kullanıcı Davranışı: İnsanların mekanı nasıl kullandıklarının analizi

Tasarım Sunumu

Tasarım, emek isteyen bir süreçtir. Farklı öğelerin nasıl ilişkilendiğine ve tüm detaylara hakim olmaktır. Örneğin, kullandığınız malzemenin tasarım konsepti ve birbiriyle ilişkilerini bilirsiniz. Tasarımcı, önerdiği tasarım çözümünün nasıl işlediğini anlamaktadır. Mekana entegre ettiği tüm yenilikçi ve ilginç detayları tanır. Ancak müşteri, bunların hepsini bilemez. Bu yüzden araştırma, inceleme, organizasyon, malzeme ve ürün seçimi gibi farklı aşamalardan geçtikten sonra müşteriye sunum yapılması gerekir.

Tasarım, müşteriye en iyi ve açık şekilde sunulmalıdır. Sunum, hem iyi hem kolay anlaşılabilir olduğunda ancak müşteri kazanılabilir. Proje sunum içeriği şu şekilde olmalıdır;

 • Hikayeyi Anlatmak
 • Proje Teklif Sunumu
 • 3 Boyutlu Çizimler
 • Sunum Paftaları
 • Grafikler
 • Multimedya Sunumlar
 • İÇ MİMARİ Tasarım Felsefemiz

  Tasarım Yolculuğumuz boyunca markaya fayda sağlayacak temel bilgileri sağlamak ve bazı duygu ve heyecanları paylaşmanın, ayrıca hayatlarınızı daha kolay ve güzel hale getiren mekanları tasarlamanın heyecanını ve...

  DETAYLI İNCELE
 • İÇ MİMARİ İç Mimarlarımız Ne Yapar?

  İç mimarlık, mevcut binaların yeniden kullanımı, mekanlara getirilecek yeni yaklaşımlar, yapılar ve düzenleme ilkeleri ile ilgilidir. İç mimarlarımız, iç mekan tasarımı ve mimarlık arasındaki organik bağı kurarken, aynı zamanda...

  DETAYLI İNCELE
 • MOBİLYA ÜRETİMİ Üretim Felsefemiz

  Titizlikle üretimini yaptımız mobilyalar şirketlerin marka değerini ve kimliğini kusursuz biçimde yansıtmaktadır. Üretim felsefemiz mobilyaların biçim, doku ve ışıkla tam uyum sağlaması üzerine kuruludur.

  DETAYLI İNCELE
 • MOBİLYA ÜRETİMİ Otel Mobilyası

  Titizlikle üretimini yaptımız mobilyalar şirketlerin marka değerini ve kimliğini kusursuz biçimde yansıtmaktadır. Üretim felsefemiz mobilyaların biçim, doku ve ışıkla tam uyum sağlaması üzerine kuruludur.

  DETAYLI İNCELE
 • MOBİLYA ÜRETİMİ Restaurant Mobilyası

  Titizlikle üretimini yaptımız mobilyalar şirketlerin marka değerini ve kimliğini kusursuz biçimde yansıtmaktadır. Üretim felsefemiz mobilyaların biçim, doku ve ışıkla tam uyum sağlaması üzerine kuruludur.

  DETAYLI İNCELE
 • Proje YönetimiProje Yönetimi Hizmetimiz

  Projenin ilk aşamaları, tüm tasarım ve üretim sürecinin üzerine temellendirileceği aşamalardır ve projenin devamı bu dönemlerde yapılacak iş ve araştırmalara yeterli süre ve emeğin harcanmasıyla mümkündür.

  DETAYLI İNCELE
 • Proje YönetimiMarka Kimliği

  Modern, çağdaş ve güncel fikirleri kavramsallaştırarak ideoloji, doktrin ve inançlar üzerine kurulu doğru malzemelerin özgün içerikte olmasını sağlayarak tasarlanan ürünlerin tamamını kendi fabrikamızda üretiyoruz.

  DETAYLI İNCELE
 • MOBİLYA ÜRETİMİ Otel Tasarımı

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sagittis, tortor sed faucibus sollicitudin, odio risus rhoncus nisi, sed posuere mauris est eu augue. Proin vehicula sed purus eget gravida. Pellentesque metus eros, convallis sed quam convallis.

  DETAYLI İNCELE
 • MOBİLYA ÜRETİMİ Restoran Tasarımı

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sagittis, tortor sed faucibus sollicitudin, odio risus rhoncus nisi, sed posuere mauris est eu augue. Proin vehicula sed purus eget gravida. Pellentesque metus eros, convallis sed quam convallis.

  DETAYLI İNCELE
 • MOBİLYA ÜRETİMİ Ofis Tasarımı

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sagittis, tortor sed faucibus sollicitudin, odio risus rhoncus nisi, sed posuere mauris est eu augue. Proin vehicula sed purus eget gravida. Pellentesque metus eros, convallis sed quam convallis.

  DETAYLI İNCELE
 • MOBİLYA ÜRETİMİ Rezidans Tasarımı

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sagittis, tortor sed faucibus sollicitudin, odio risus rhoncus nisi, sed posuere mauris est eu augue. Proin vehicula sed purus eget gravida. Pellentesque metus eros, convallis sed quam convallis.

  DETAYLI İNCELE
 • MOBİLYA ÜRETİMİ Kültürel Tasarım

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus sagittis, tortor sed faucibus sollicitudin, odio risus rhoncus nisi, sed posuere mauris est eu augue. Proin vehicula sed purus eget gravida. Pellentesque metus eros, convallis sed quam convallis.

  DETAYLI İNCELE
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR